BOPP - uitbouw van het Belgisch Online ProbabiliteitsPanel

Projectdetails

!!Description

Het Belgisch Online ProbabiliteitsPanel (BOPP) is een
geavanceerde data-infrastructuur, opgezet door alle
Belgische universiteiten, die interdisciplinair onderzoek in
gedrags- en sociale wetenschappen stimuleert en
integreert. Het panel bestaat uit 4.000 Belgische burgers
(16 jaar en ouder), willekeurig geselecteerd uit het
Rijksregister. Respondenten ontvangen regelmatig korte
online enquêtes. Respondenten zonder internettoegang
kunnen een schriftelijke vragenlijst invullen. BOPP stelt
jaarlijks een kernvragenlijst op om basisinformatie van alle
panelleden te verzamelen (bv. over de economische
situatie, gezinssamenstelling, werk, attitudes, gezondheid).
De overige vragenlijstruimte wordt uitbesteed aan
onderzoekers uit alle vakgebieden. Geanonimiseerde
‘public use’ databestanden worden ter beschikking gesteld
van de hele onderzoeksgemeenschap. BOPP faciliteert de
koppeling van deze enquêtegegevens aan administratieve
data.
BOPP biedt toegang tot representatieve gegevens van hoge
kwaliteit, die snel en kosteneffectief worden verzameld. De
infrastructuur creëert nieuwe mogelijkheden voor
longitudinaal, interdisciplinair en experimenteel onderzoek.
Korte titelBOPP
AcroniemHERC54
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2230/04/26

Keywords

  • op waarschijnlijkheid gebaseerde steekproeven
  • administratieve gegevens
  • longitudinale gegevensverzameling
  • experimenteel ontwerp

Flemish discipline codes

  • Biostatistics
  • Data collection and data estimation methodology, computer programs
  • Research methods and experimental design
  • Sociological methodology and research methods
  • Statistics and data analysis

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.