Schuldeisers aan de onderhandelingstafel. Naar een herwaardering van het vroeg-negentiende-eeuwse Belgische insolventierecht (1808-1850)

Projectdetails

!!Description

De Belgische wet inzake schuldenlast, afgekondigd faillissement (faillite) en faillissement (banqueroute, een misdaad) uit de eerste helft van de negentiende eeuw, wordt van oudsher bestempeld als streng en uit de pas geraakt met de commerciële realiteit. Deze afbeelding is voornamelijk opgebouwd uit normatieve teksten, en met name op basis van sommige delen van de Napoleontische Code de commerce, hoewel vele andere opengelaten vriendschappelijke benaderingen. Voor de periode van 1808 tot 1850 omvatte het relatieve belang en de inhoud van de onderhandelde oplossingen, die waren afgesproken in de vergaderingen van crediteuren die waren georganiseerd door een debiteur, of die de vorm hadden van overeenkomsten die buiten het speelveld werden opgesteld, nooit zijn geweest. bestudeerd. Gerechtelijke statistieken tonen aan dat concordaten en buitengerechtelijke regelingen erg belangrijk waren, en ze suggereren continuïteit met de situatie in de achttiende eeuw. In het voorgestelde project zal worden uiteengezet welke strategieën de critici nastreven toen ze met financiële problemen van hun debiteuren werden geconfronteerd, daarbij gebruik makend van de mogelijkheden van het open regelgevingskader. De resultaten van het onderzoek zullen de recente argumenten versterken die wijzen op een optimale faillissementsprocedure met betrekking tot het afwegen van belangen van debiteuren en crediteuren.
AcroniemFWOAL742
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/17

Flemish discipline codes in use since 2023

  • History of law
  • Metalaw
  • Law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.