Brittannië in Europa: De opkomst van post-insulaire identiteiten en transculturele discoursen in hedendaagse Britse literatuur

Projectdetails

!!Description

Ondanks het Euroscepticisme dat het Britse buitenlandse beleid domineert, spelen hedendaagse Britse romanschrijvers, toneelschrijvers en reisschrijvers een cruciale rol in de voorstelling van Europa als een transnationale gemeenschap. Terwijl eerdere studies over hoe Europa zich in de Britse literatuur kan voorstellen, voornamelijk zijn gebaseerd op de postkoloniale theorie en hebben aangetoond hoe Europa is geconstrueerd als het nationale of culturele 'Andere' van Groot-Brittannië, gaat dit project in op hoe hedendaagse Britse auteurs zich 'Groot-Brittannië in Europa' voorstellen en / of een transcultureel 'nieuw Europa'. Gericht op de Europese dimensies van Engels en Brits, probeert het een verschuiving teweeg te brengen van de dichotome paradigma's van postkoloniale studies en imagologie naar een transcultureel conceptueel raamwerk om rekening te houden met de opkomst van eerder genegeerde post-insulaire identiteiten en transculturele discoursen in deze teksten . Het project draagt ​​dus bij aan de heroverweging van de relatie van Groot-Brittannië tot het continent. Het project wil echter niet alleen de inter- / trans-culturele problemen onderzoeken die deze Britse teksten bespreken, maar heeft vooral belangstelling voor hun narratieve strategieën. . Door een contextuele narratologische benadering toe te passen en verder te ontwikkelen, onderzoekt het project de esthetiek van transculturele verhalen die de gevestigde nationale en culturele grenzen overstijgen. Op deze manier opent het nieuwe en duidelijk transnationale vergezichten op de nexus van 'natie', 'vertelling' en 'identiteit' in het hedendaagse Britse schrift.
AcroniemFWOTM749
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1431/03/21

Flemish discipline codes

  • Literatures in English

Keywords

  • linguistique et littérature
  • taal- en letterkunde