Omroepen van de cultuuroorlog - Publieksparticipatie binnen YouTube ’s Alternatieve Community

Projectdetails

!!Description

YouTube wordt sinds 2018 bekritiseerd voor haar sterk
radicaliserende werking. Wetenschappers rapporteren daarbij dat
algoritmische aanbevelingen de extreme politieke inhoud van
alternatieve influencers versterken. Onlangs is dit
radicaliseringskader bekritiseerd, omdat het perspectief te
technologisch zou zijn. Wetenschappers pleiten nu voor een
grondige empirische analyse van publiekparticipatie. Dit PhD project
is bedoeld om de publieksparticipatie te ontrafelen van zes populaire
alternatieve influencers in drie cruciale historische perioden op
YouTube: Alex Jones en The Young Turks (2008-2014), Steven
Crowder en Tim Pool (2014-2017), ContraPoints en PhilosophyTube
(2017-2020). Dit publiek heeft een enorme hoeveelheid digitale
sporen achtergelaten door middel van kleine participerende
handelingen: (dis)likes en comments. Het is de bedoeling deze
participaties te bestuderen vanuit een netnografische benadering,
waarbij grootschalige kwantitatieve taalkundige computer analyses
worden geïntegreerd met rijke kwalitatieve beschrijvingen. Het
verwachte resultaat is een theorie over hoe radicale politieke
narratieven verbonden zijn met de alledaagse activiteiten van het
YouTube publiek en zo aanknopingspunten biedt voor stakeholders
om radicalisering te voorkomen. Het project wil daarnaast een
nieuwe YouTube-analysemodule aanleveren binnen de 4CAT
Capture and Analysis Toolkit om toekomstige onderzoekers te helpen
YouTube te bestuderen op een nieuwe empirische manier
AcroniemFWOTM1133
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Alternatieve radicalisering van het YouTube-publiek
  • Netnografische benadering
  • Kleine daden van betrokkenheid

Flemish discipline codes

  • Media and communication theory
  • Media audience research
  • Media discourse reception
  • Media research methodology
  • Philosophy of humanities