RUXODUS: Brussel, of toch maar liever niet? Een socio- demografisch behoeftenonderzoek naar de leefbaarheid van Brussel als woonstad.

Projectdetails

!!Description

Alhoewel de Brusselse bevolking toeneemt en het Brussels Gewest het jongste gewest is, neemt het aantal bemiddelde middenklasse gezinnen af. Dit leidt tot een verarming van de Brusselse bevolking, hetgeen contrasteert met het aandeel van het gewest in de economische productiviteit van het land. Dit heft belangrijke financiële repercussies voor de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het is voor het gewest dan ook belangrijk aanknopingspunten te zoeken om deze tendens te keren. In dit opzicht wil dit onderzoeksproject inzicht verschaffen in de verhuisbewegingen en in het socio-economisch profiel van de verhuizers en blijvers en vervolgens via een kwalitatief onderzoek de motivaties voor het al dan niet verhuizen blootleggen en mogelijke beleidsmaatregelen analyseren en aftoetsen om vanuit de overhead greep te krijgen op deze verhuisbewegingen. Innovatief is de methodologische aanpak waarbij op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de verschillende actoren met elkaar in dialoog gaan om tot een evaluatie van en mogelijkheden tot een beleid te komen. Het doel van het onderzoek is om een aantal mogelijke beleidspistes uit te tekenen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de mogelijkheden bij beperkingen van de Belgische staatsstructuur.
AcroniemBRGEOZ304
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

Flemish discipline codes

  • Urban sociology and community studies
  • Population trends and policies
  • Urban and housing policy
  • Migration

Keywords

  • leefbaarheid van Brussel