Het besparingsbeleid en het aanbod van overheadsdiensten.

Projectdetails

!!Description

Het voorgestelde onderzoeksproject heeft betrekking op het saneringsbeleid en de impact op het aanbod van de overheidsdiensten. Het project omvat drie delen. In een 1ste deel zullen we eerst en vooral operationele maatstaven opstellen om de 'productie' in de overheidsdepartementen te meten. Op basis van de producties en de budgetten van de beschouwde departementen zal in een 2de deel van het onderzoek een evaluatie kunnen worden gemaakt van de wijze waarop het besparingsbeleid werd geïmplementeerd. M.a.w. , van het gevoerde 'terugdringings- of krimpbeleid' (cut-back of fiscal stress management). Een onderdeel van dit 2de deel zal bestaan uit een studie naar de mate waarin een werd gepoogd om het besparingsbeleid op een positieve wijze te benaderen. De onderzoeksresultaten van dit 2de deel van het project moeten toelaten om, per departement, de besparingen uit te splitsen in de componenten die betrekking hebben op de verschillende kostensoorten zonder dat het aanbod van overheidsdiensten werd gereduceerd en de besparingen die werden gerealiseerd door het aanbod van de overheidsdiensten te beperken. In het eerste luik van het 3de deel van het onderzoek willen we nagaan of uit de in het 2de deel bekomen resultaten , algemene besluiten kunnen worden gehaald. Als 2de luik van dit 3de deel zal een poging worden ondernomen om de toekomstige besparingsmogelijkheden te becijferen.
AcroniemFWOAL81
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Economics and business

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.