Bugs 2 rescue - Citizen Science 2019: De zoektocht naar natuurlijke vijanden voor het beheer van invasieve uitheemse waterplanten.

Projectdetails

!!Description

Er komen in onze streken meer en meer invasieve exoten voor. Dat zijn soorten die door menselijk handelen buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd en daarbij schade veroorzaken aan de inheemse biodiversiteit. Op dit moment zijn er 400 watergebonden planten in de handel in Europa. België is het vierde meest geïnvadeerde land met 26 exotische waterplanten. In het “Bugs 2 the rescue” project werken jongeren en natuurvrijwilligers samen met wetenschappers om een halt toe te roepen aan de verspreiding van specifieke invasieve exotische waterplanten. Ze nemen morfologische kenmerken van bepaalde invasieve waterplanten dieper onder de loep en initiëren een zoektocht naar hun natuurlijke vijanden d.m.v gestandaardiseerde vegetatie- en insectenopnames. Het gebruik van deze natuurlijke vijanden (vnl. herbivore insecten), om de abundantie van een exoot te verminderen, noemt men “biologische controle”. Deze methode wordt beschouwd als een milieuvriendelijk en kosteneffectief alternatief voor het beheer van invasieve waterplanten. Op dit moment zijn er echter te veel exotische waterplanten, te weinig wetenschappers en onvoldoende gegevens beschikbaar voor een succesvolle toepassing van deze methode. Daarom wordt de hulp ingeroepen van burgers. Door middel van workshops en het nodige monitoringmateriaal krijgen burgers al het nodige om als wetenschapper op het veld aan de slag te gaan. Met dit project willen we samen een cruciale stap voorwaarts zetten om onze kennis van invasieve waterplanten en hun natuurlijke vijanden te versterken en zo op lange termijn een biologisch controleprogramma te implementeren.
AcroniemVLOV96
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2031/01/23

Flemish discipline codes

  • Invasion biology