Bouwen aan de toekomst van arbeids- en organisatiepsychologie: Naar de ontwikkeling van praktische instrumenten

Projectdetails

!!Description

Het afgelopen decennium lijkt de psychologie een crisis door te maken die al haar subdisciplines, waaronder arbeids- en organisatiepsychologie. Veel academici hebben steeds kritischer worden over het theoretische landschap in de psychologie (Ellemers, 2013), het gebrek aan repliceerbaarheid van onderzoek (Open Science Collaboration, 2015), de prevalentie van Twijfelachtige onderzoekspraktijken (Butler, Delaney, & Spoelstra, 2017), de praktische en maatschappelijke relevantie van ons onderzoek (Briner & Rousseau, 2011), de opkomst van geestelijke gezondheid problemen in de academische wereld (Levecque, Anseel, De Beuckelaer, Van der Heyden, & Gisle, 2017), de problemen met ongelijkheden op universiteiten (Burkinshaw & White, 2017), en de and methodologisch isomorfisme dat overwegend kwantitatief, positivistisch epistemologieën (Edwards & Berry, 2010). Hoewel de bovengenoemde kwesties algemeen aanvaard zijn en goed zijn gedocumenteerd, voelen veel wetenschappers zich nog steeds verbijsterd over hoe zinvolle veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Veel van deze problemen lijken systemisch en onderling verbonden te zijn. Bijvoorbeeld de manier waarop dat het wetenschappelijke publicatiesysteem is georganiseerd en de stimuleringsstructuren worden gebruikt in academische wereld (bijvoorbeeld focus op hoeveelheid publicaties, op impactfactoren van tijdschriften of op aantal citaties) heeft perverse effecten die het welzijn van onderzoekers bedreigen en researchers de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (Chambers, 2019). Het aanpakken van een van deze problemen kan verschijnen moeilijk of zelfs onmogelijk, omdat het mogelijk vereist dat tegelijkertijd andere gerelateerde problemen worden aangepakt, zoals goed. Desalniettemin zijn er al veel oplossingen voor de bovengenoemde problemen: suggereerde. Voorregistratie van onderzoek en geregistreerde rapportages kan bijvoorbeeld helpen om: problemen aan te pakken die verband houden met twijfelachtige onderzoekspraktijken, zoals hypothetiseren na de Resultaten zijn bekend (HARKing) (Munafò et al., 2017). Het bestaan ​​van deze oplossingen is niet altijd goed bekend in de bredere WOP-gemeenschap of de acceptatie van dergelijke praktijken kunnen ontmoedigend lijken.
AcroniemCONO721
StatusNiet gestart
Effectieve start/einddatum15/12/2117/12/21

Keywords

  • organisatiepsychologie

Flemish discipline codes

  • Applied psychology not elsewhere classified