Naar een catalogus van handelsgewoonten: wat zit er achter de termen? (Amsterdam en Lyon, 1700-1730)

Projectdetails

!!Description

Het project is gericht op het oplossen van een oude vraag: wat waren de informele handelsregels? Een studiebeurs over de geschiedenis van het handelsrecht en de handelsgebruiken was in dit opzicht teleurstellend, omdat inductieve benaderingen niet vaak werden nagestreefd en omdat aannames en conclusies gewoonlijk samen worden gemengd. Hoe verder te gaan dan de huidige stand van zaken? Citaten van handelsnormatieve praktijken in gerechtelijke documenten (pareres, attesten van douane en pleidooien) zijn het meest vruchtbaar om te weten wat handelaren als bindend beschouwden. Deze aanpak is succesvol gebleken met betrekking tot het Antwerpen van de zestiende eeuw. De genoemde documenten bevatten de opvattingen van handelaren en de procedurele context waarin ze zijn gemaakt, garanderen objectiviteit ten aanzien van hun weerspiegeling van regels die door handelaren zijn opgesteld. Gerechtelijke documenten zullen worden geanalyseerd die zijn geproduceerd voor tribunalen van twee handelssteden: Amsterdam en Lyon, en dit voor de periode van de eerste drie decennia van de achttiende eeuw. De nieuwheid van het project ligt in het beschouwen van deze op hun eigen recht, tegen de achtergrond van verschillende variabelen, en bij het vergelijken van de verwijzingen naar de douane voor verschillende steden van de handel.
AcroniemFWOAL795
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/19

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Modern and contemporary history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.