Cellulaire communicatie als doelwit en biomerker in leverziekte en levertoxiciteit: van fundamenteel onderzoek naar klinische toepassing

Projectdetails

!!Description

Celkanalen opgebouwd uit connexine of pannexine eiwitten die gelocaliseerd zijn ter hoogte van de plasmamembraan werden in recente jaren gekarakteriseerd als essentiële mediatoren van paracriene communicatie. Onderzoek van de kandidaat en zijn team uitgevoerd in het afgelopen decennium heeft in dit verband aangetoond dat deze celkanalen zich specifiek openen in leverziekte. Dit suggereert een rol als doelwit voor de behandeling van leverziekte, dewelke aan de basis ligt van de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd. Dit onderzoek spitste zich tot nu toe op acute levertoxiciteit, niet-alcoholische steatohepatitis en leverfibrose. Dit zal uitgebreid worden in de komende jaren door ondermeer ook cholestase en leverkanker onder de loep te nemen om aldus de algemene toepassing van connexine en pannexine celkanalen als farmacologische doelwitten na te gaan. Tergelijkertijd zullen innovatieve inhibitoren van deze kanalen geproduceerd en getest worden als nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van leverziekte. In een gelijklopend onderzoekstraject zal de rol van connexine en pannexine eiwitten als mogelijke diagnostische en prognostische leverziekte biomerkers belicht worden. Dit bouwt verder op bevindingen van de kandidaat en zijn team van de afgelopen jaren, dewelke aantonen dat de productie van beide eiwittypes drastisch verandert tijdens leverziekte. Bovendien zullen connexine en pannexine eiwitten alsook hun kanalen als potentiële in vitro biomerkers ter identificatie van niet-genotoxische leverkankerverwekkende stoffen onderzocht worden. Al deze onderzoeksactiviteiten zullen de stevige basis vormen voor een internationaal, interdisciplinair en intersectoraal onderzoeksprogramma waaruit verschillende doctorale en postdoctorale projecten zullen ontstaan. Terzelfdertijd zal een valorisatietraject verder gezet worden om het klinisch en farmaceutisch potentieel van connexine en pannexine eiwitten evenals hun kanalen als doelwitten en biomerkers in leverziekte en levertoxiciteit ten volle te benutten. De kandidaat en zijn team zijn thans op een kantelpunt waarbij alle kritische massa en expertise aanwezig zijn, en de groep geniet van aanzienlijke internationale erkenning. Het team van de kandidaat is sterk uitgebreid in recente jaren en dit voornamelijk door het herhaaldelijk verkrijgen van hoogst competitieve Europese financiering. Structurele Methusalem financiering op lange-termijn zal verdere groei van het team bewerkstelligen en aldus de internationale positie van de onderzoekgroep versterken. Dit zal toelaten om een internationaal excellentiecentrum omtrent leveronderzoek uit te bouwen, hetgeen de globale visibiliteit van de VUB zal begunstigen. Dit onderzoek zal uiteraard ook nieuwe veelbelovende perspectieven bieden voor de grote leverpatiëntenpopulatie wereldwijd.
AcroniemOZRMETH6
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/27

Flemish discipline codes

 • Biomarker discovery and evaluation not elsewhere classified
 • Drug discovery and development not elsewhere classified
 • Pharmacotherapy
 • Toxicology and toxinology not elsewhere classified
 • Hepatology (incl. pancreas)
 • Cell signalling

Keywords

 • Cellulaire communicatie
 • Lever
 • Therapie
 • Diagnose
 • In vitro toxicologie