Centrale archeologische inventaris.

 • Tys, Dries (Wetenschappelijk Promoter)
 • Caluwe, Danielle (Medewerker)
 • Cosyns, Peter (Medewerker)
 • Temmerman, Barbara (Medewerker)
 • De Bie, Marc (Co-Promoter)
 • Teughels, Nelleke (Medewerker)
 • Verdurmen, Inge (Medewerker)
 • Verhaeghe, Frans (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

De vakgroep kunstwetenschappen en archeologie is partner in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE). Dit is een partnerschap van onbepaalde duur. De wetenschappelijke activiteit bestaat onder meer uit het begeleiden van de vorming, zowel als de redactie van de CAI. Het academisch personeel van de VUB dat betrokken is bij onderzoek van archeologie en materiële cultuur, voegen de door hen verzamelde data toe aan de CAI, voor zover ze relevant zijn voor het beheer van het archeologisch patrimonium. Het gaat zowel om projectdata als data uit onderzoek via verhandelingen en papers. Prof. Dries Tys is namens de VUB lid van de stuurgroep van de CAI.
AcroniemVLV88
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum24/06/0425/07/14

Flemish discipline codes in use since 2023

 • History and archaeology
 • Civil and building engineering
 • Other engineering and technology