CHAQ: Change-centric Quality Assurance (Veranderingen als eerste klas-burgers tijdens softwareontwikkeling)

Projectdetails

!!Description

Softwaresystemen worden voortdurend aangepast. Dit bijvoorbeeld om een gerapporteerde bug te repareren, maar ook om tegemoet te komen aan een nieuwe functionele vereiste. Deze constante nood aan verandering heeft zijn weerslag op de manier waarop hedendaagse software-systemen ontwikkeld worden. Getuige hiervan is de opkomst van iteratieve en agile ontwikkelingsprocessen.Geautomatiseerde testen, bug trackers en statische analyses zijn echter nog steeds gebaseerd op de aanname dat ze toegepast worden op een enkele, complete versie van een systeem. Hierdoor bestaat er een merkwaardige discrepantie tussen de trend naar het incorporeren van verandering in het proces enerzijds en de tools die vandaag de dag gebruikt worden door software-ontwikkelaars anderzijds.De belangrijkste doelstelling van dit project is het construeren van innovatieve tools die veranderingsgedreven software-ontwikkeling mogelijk maken. Dit door de veranderingen zelf voor te stellen als first-class entiteiten. Concreet zal onderzocht worden hoe de kwaliteit van een systeem op een incrementele manier te waarborgen, hoe veranderingen op een betrouwbare manier te herhalen op een gerelateerd systeem, alsook hoe veranderingen doorheen de levensduur van een applicatie te onderhouden ---dit alles via manipulaties van first-class veranderingen.

AcroniemIWT597
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/16

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Applied mathematics in specific fields
  • Programming languages and technologies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • The Ekeko/X Program Transformation Tool

    De Roover, C. & Inoue, K., 2014, Proceedings of 14th IEEE International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation, Tool Demo Track (SCAM 2014). blz. 53-58 (Proceedings of 14th IEEE International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation, Tool Demo Track (SCAM 2014)).

    Onderzoeksoutput: Conference paper

    9 Citaten (Scopus)