Karakterisering van Cystinyl aminopeptidase (EC .11.3) met nieuw ontwikkelde angiotensine IV analogen.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject kadert binnen de ontrafeling van de moleculaire mechanismen die aan de grondslag liggen van de (patho)fysiologie van het renine-angiotensine systeem, welk betrokken is in de bloeddruk en bloedvolume regulatie. Momenteel is onze aandacht vooral gericht op het 3-8 fragment van angiotensine II, Ang IV. Dit peptide medieert afwijkende effecten en het voorkomen van hoge affiniteit-bindingsplaatsen heeft geleid tot het concept van de AT4 receptor (recent gekarakteriseerd als het insuline gereguleerde aminopeptidase, IRAP). Ang IV faciliteert geheugenprocessen en verhoogt de renale natrium en water excretie. Het voorgestelde project bestaat uit drie delen: In deel1 bestuderen we de Ang IV gemedieerde centrale en periphere effecten en de onderliggende moleculaire en cellulaire mechanismen. In deel2 zullen we nieuwe AT4 receptor liganden synthetizeren en karakterizeren, waarmee we niet alleen de selectiviteit t.o.v. andere angiotensine receptoren en aminopeptidasen willen verbeteren doch ook hun stabiliteit. Hiernaast willen we ook fluorescent gemerkte verbindingen aanmaken. In deel3 onderzoeken we het voorkomen en de translocatie van AT4/IRAP in monocyten/macrofagen. Tenslotte willen we methoden ontwikkelen voor de detectie van de gesecreteerde vorm van IRAP als een potentiële bio-merker.
AcroniemFWOAL358
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/09

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.