Ontginnen van chemische informatie in een complexe wereld

 • Desmet, Gert (Administrative Promotor)
 • Broeckhoven, Ken (Co-Promoter)
 • Eeltink, Sebastiaan (Co-Promoter)
 • Cabooter, Deirdre (Co-Promoter)
 • Lynen, Frederic (Co-Promoter)
 • Hubert, Philippe (Co-Promoter)
 • Tyteca, Eva (Co-Promoter)
 • Focant, Jean François (Co-Promoter)
 • De Vos, Jelle (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

Het ChIMiC-project heeft als doelstelling een paradigma shift te creëren in de kwaliteit en snelheid waarmee de gedetailleerde chemische samenstelling van damp, mengsels, cellen en weefsels gemeten kan worden. De zoektocht naar een ziekte-markerende molecule in uitgeademde lucht, of naar een giftige afvalstof in drinkwater is net als het zoeken naar een naald in een hooiberg. Om deze moleculen te detecteren dienen deze eerst (gedeeltelijk) gescheiden te worden van duizenden andere componenten. Hoe beter de scheiding, des te beter de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de metingen. De scheidingscapaciteit die nodig is om de huidige scheidingsproblemen op te lossen in de milieu- en levenswetenschappen kan niet meer bereikt worden d.m.v. een enkelvoudige scheidingsmodus, maar heeft nood aan multidimensionale scheidingsruimte. Wij stellen een gecoördineerde aanpak voor om zowel hardware- als softwareoplossingen te bieden die, ofwel deze scheidingsruimte vergroten, ofwel chemische analisten helpen om er maximaal gebruik van te maken. Voor dit laatste geval zal een krachtige beslissings-ondersteundende softwaretool worden ontwikkeld om chemische analisten de optimale combinatie van scheidingsmodi aan te reiken. Momenteel wordt deze optimale combinatie enkel op basis van intuïtie of trial and error gezocht. Net daarom zijn we overtuigd dat een nieuwe rationale en algoritmische toenadering een boost zal geven in de ontwikkeling van nieuwe medicatie en dat het zal zorgen voor meer verfijnde diagnostische tests en voor veiliger en beter voedsel. Het projectconsortium bestaat uit 5 goed geconnecteerde onderzoeksgroepen met een hoge internationale erkenning in de scheidingswetenschappen, computermodellering en microfluïdica.
Korte titelChIMiC
AcroniemFWOEOS3
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes

 • Theoretical and computational chemistry not elsewhere classified

Keywords

 • chromatografie
 • microfluidics
 • chemometrie