Chemogenetische modulatie van astrocyten in temporaalkwabepilepsie.

Projectdetails

!!Description

Temporale lob epilepsie (TLE) is een verworven vorm van epilepsie veroorzaakt door verschillende traumatische gebeurtenissen. Momenteel beschikbare anti-epileptica regelen onvoldoende aanvallen bij een derde van de patiënten en daarom zijn innovatieve behandelingsopties noodzakelijk. TLE wordt geassocieerd met hippocampale cellulaire reorganisaties die leiden tot hyperexciteerbare neuronale netwerken, spontane epileptische aanvallen en ernstige comorbiditeiten gerelateerd aan geheugen en stemming. Astrocyten zijn actieve partners in synaptische overdracht en regeling van geheugen en gemoedstoestand. Bovendien zijn geactiveerde en geprolifereerde astrocyten een typisch kenmerk van TLE en is Ca2 + -afhankelijke glutamaatafgifte een mogelijk mechanisme via dewelke deze astrocyten zouden kunnen bijdragen aan neuronale hyperexcitabiliteit. Ik zal een chemogenetische benadering valideren door toepassing van astrocyt-specifieke expressie van genetisch gemanipuleerde receptoren (DREADD's) die exclusief worden geactiveerd door een designergeneesmiddel om direct de rol van astrocytesignalering in TLE aan te pakken. Ik zal ook bestuderen of chemogenetische modulatie van de astrocyten de herhaling van spontane aanvallen en de bijbehorende comorbiditeiten beïnvloedt in een gevalideerd muismodel voor TLE. Het echte voordeel van een dergelijke chemogenetische toekomstige behandeling zou zijn dat een designergeneesmiddel systemisch kan worden toegediend, maar alleen de ASTRocyten gericht op DREADD die de hersenen tot expressie brengen beïnvloedt. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot suppressiesuppressie bij patiënten die niet reageren op klassieke anti-epileptica.
AcroniemFWOTM824
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/20

Flemish discipline codes

  • Pharmacology not elsewhere classified