De sociale evaluatie van Engelse elementen in het Nederlands: het perspectief van kinderen experimenteel belicht

Projectdetails

!!Description

Taal roept sociale betekenis op, en beïnvloedt zo onze perceptie van anderen. Dergelijke sociale evaluaties zijn alomtegenwoordig, maar we weten nog weinig over hoe ze tot stand komen. Dit project bestudeert het ontstaan van taalattitudes bij kinderen door de ontwikkeling van drie componenten van sociale evaluatie in kaart te brengen: dimensionaliteit, voorspelbare variatie, en automatisme. Via twee studies zoomt het project concreet in op de sociale betekenis die Vlaamse kinderen uit drie leeftijdsgroepen (8-9; 10-11; 12-13 jaar) koppelen aan het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands. Beide studies vernieuwen gevestigde methodes om zo op betrouwbare wijze innovatieve vragen te beantwoorden. Studie 1 bestaat uit een basisdesign (1a) waar respondenten luisteren naar Nederlandstalige audioclips van dezelfde spreker. De stimuli bestaan uit zinsparen waarin één woord alterneert tussen Engels (‘backpack’) en Nederlands (‘rugzak’). Twee substudies variëren op dit design, respectievelijk op het woordniveau (1b) en op het socio-contextuele niveau (1c). Studie 2 omvat een kindvriendelijke versie van de Personalized Implicit Association Test, een reactietijdgebaseerde methode die automatisme in sociale evaluatie peilt. Door nieuw terrein te verkennen over het ontstaan van sociale evaluatie draagt dit project bij aan het groeiende onderzoeksveld van de ontwikkelingssociolinguïstiek en staat het toe om ons begrip over de link tussen sociale betekenis en taalvariatie te verhogen.
AcroniemFWOTM1021
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • taalattitudes
  • ontwikkelingssociolinguïstiek
  • taal contact

Flemish discipline codes

  • Contact linguistics
  • Developmental linguistics
  • Sociolinguistics