Circular Brussels: gebruikersgerichte aanpak voor een duurzamer en circulair systeem van hergebruik en recyclage van e-waste

Projectdetails

!!Description

In een Circulaire Economie (CE) worden er zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen ontgonnen en blijven al gebruikte materialen maximaal in de economie. Het huidige, lineaire economisch model van productie en consumptie verschuift dan naar een economie waar afval vermeden wordt of opnieuw een grondstof wordt. De belangstelling voor CE groeit, op Europees niveau, maar ook nationaal en lokaal. Via het Circular Brussels project willen we nagaan hoe open Brussels gezinnen staan tegenover circulair gebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA), met een focus op hergebruik en recyclage. Het project bestaat uit drie delen:
1. Het in kaart brengen van bestaande en toekomstige opties voor de Brusselse consument om EEA te hergebruiken, laten herstellen of recycleren.
2. Het potentieel van die verschillende opties evalueren vanuit (1) het standpunt van de consument door middel van een Choice-Based Conjoint Analysis (CBC) waarmee we hun criteria bij aankoop en afdanken van EEA in kaart brengen, vanuit (2) milieuperspectief via een Life-Cycle Assessment (LCA) van de verschillende inzamelings- en retailkanalen en vanuit (3) economisch perspectief via interviews.
3. Het draagvlak voor de verschillende opties evalueren voor alle betrokken stakeholders via een Multi-Actor Multi-Criteria analyse (MAMCA).
Circular Brussels wordt gefinancierd door Innoviris, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie, via hun Anticipate programma en loopt van november 2017 tot oktober 2021.
Korte titelCircular Brussels
AcroniemBRGEOZ337
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1731/10/19

Flemish discipline codes

  • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified