CLARIAH-VL: De ontplooiing van de Open Service Infrastructuur voor Humane Wetenschappen

Projectdetails

!!Description

CLARIAH-VL vormt de Vlaamse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren DARIAH
(Digital Humanities) en CLARIN (Computerlinguïstiek). Voortbouwend op deze infrastructuren zal
CLARIAH-VL de krachten van de betrokken Vlaamse consortia bundelen voor de ontwikkeling en
valorisatie van kwaliteitsvolle, modulaire, en gebruiksvriendelijke tools, bronnen en diensten door
en voor onderzoekers in de humane wetenschappen. CLARIAH-VL, dat 22 interdisciplinaire
onderzoeksteams van de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel en het Instituut
voor de Nederlandse Taal (INT) samenbrengt, zal zich blijven meten aan de de heterogene en
meertalige samenstelling van digitale onderzoeksdata in de humane wetenschappen – zo eigen
aan de Europese geschiedenis, cultuur, milieu en samenleving op de lange termijn. Om zoveel
mogelijk aspecten van de werkprocessen van onderzoekers te ondersteunen en
(semi-)automatiseren, zal elk van deze hulpmiddelen ten volle moeten bouwen op de meest
recente ontwikkelingen op het gebied van machine learning, linked data, en semantische
technologie, vooral ook met betrekking tot digitale tekst- en beeldanalyse.
AcroniemFWOIRI6
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2131/01/25

Keywords

  • digital humanities
  • computational linguistics
  • digital cultural heritage

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Literary studies not elsewhere classified
  • Computational linguistics
  • Archaeology not elsewhere classified
  • History not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.