Klinische condities die de proliferatie van bèta cellen in de adulte humane pancreas stimuleren.

Projectdetails

!!Description

Type 2 diabetes is geassocieerd met een in verhouding tot het lichaamsgewicht te klein aantal beta cellen. Stimulering van beta cel groei zou daarom onderzocht moeten worden als therapie. Tot voor kort werd aangenomen dat de profileratieve capaciteit van de adulte beta cel zeer beperkt is. Recente studies tonen echter aan dat adulte muis beta cellen tot substantiële celdeling in staat zijn. In de huidige studie willen we dit bevestigen in patiënten. Preliminaire gegevens laten zien dat onder bepaalde klinische condities da adulte humane beta cellen in staat zijn tot een hoog niveau van proliferatie (tot 70%0 Ki67+Ins+). Dit niveau moet worden vergeleken met de mediane waarde van 0 %0Ki67+Ins+ in de totale donorpopulatie en met een waarde van 40%0 Ki67+Ins+ in 16 weken oude foetale pancreas. In het project willen we de werkhypothese testen dat acute leverschade een belangrijke oorzakelijke factor is voor het hoge proliferatie niveau in een deel van de patiënten en dat regeneratieve pathways die beschreven zijn voor lever ook deels operationeel zijn in de pancreas. We hebben de beschikking over biopten (paraffine en cryo) van n=2929 donor pancreata en beschikken daarnaast over corresponderende serumstalen en gedetailleerde klinische gegevens. We zullen de beta cel proliferatiegraad (Ki67+) correleren met klinische gegevens en analyses op serum stalen. Met Q-RT-PCR, Western blot en IHC zal worden nagegaan of regeneratieve merkers tot differentiële expressie komen.

AcroniemFWOAL448
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/09

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.