Cofinanciering OZR FWO Hercules MZW apparatuur: Een sprong in het ongewisse met stabiele isotopen biogeochemie...

Projectdetails

!!Description

Het stabiele isotopen laboratorium van de VUB is sinds 1986 actief op het gebied van geologie, oceanografie, milieuchemie en planetaire wetenschappen. Het laboratorium droeg bij aan onderzoek naar het uitsterven van de dinosauriërs door een meteorietinslag; het karakteriseren van Antarctische meteorieten; reconstructie van klimaat in de laatste 10.000 jaar en het effect van de CO2 pomp in de Zuidelijke Oceaan. Dit nieuwe project, dat resulteert uit toenemende samenwerking met nationale en internationale partners, leidt het VUB stabiele isotopen lab in een nieuwe richting door middel van onderzoek in bio-archeologie, ecologie, forensische wetenschappen en stedelijke vervuiling. Met de aanschaf van een nieuw, veelzijdig stabiele isotopen platform wil het multidisciplinair onderzoeksteam van de VUB zich richten op onderzoek naar exacte veranderingen in zee temperaturen die zijn vastgelegd in miljoenen jaren oude fossiele schelpen; de opname van antropogeen stikstof in mariene ecosystemen; het effect van klimaatverandering op de wateropname van planten en de oorsprong van de mensen die in Stonehenge begraven liggen. Andere stabiele isotopen applicaties zullen bijdragen aan het identificeren van moordslachtoffers door de isotopische chemie van haar en nagels; het traceren van de waterbron gebruikt voor Trappisten bier; het verifiëren of artisanale kaas echt lokaal is en het traceren van de oorsprong van koolstofdeeltjes die een gezondheidsrisico vormen in vervuilde steden.
AcroniemOZR3252
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/1830/04/23

Keywords

  • biogeochemie

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.