Cofinanciering OZR FWO Hercules MZW apparatuur: GHz-THz VNA meetinfrastructuur: van benchtop tot draagbare instrumenten voor geavanceerde sensor oplossingen in a grote verscheidenheid van multidisciplinaire toepassingsdomeinen.

Projectdetails

!!Description

Een essentieel meetinstrument voor onderzoek in het frequentiedomein van 10 GHz tot 750 GHz van het elektromagnetisch spectrum, een onderdeel van het zogenaamde THz domein, is de vector netwerk analyzer (VNA), welke toelaat om componenten en materialen te karakteriseren door middel van vectoriële reflectie en transmissie metingen van golven invallend op teststructuren. In dit project zullen twee nieuwe state-of-the-art VNA's, a benchtop en een draagbare versie, elk met verschillende grootte-ordes betere prestaties t.o.v. de huidige 12 jaar oude VNA bij ETRO-VUB, ingezet worden voor de wetenschappelijke vooruitgang in een grote verscheidenheid aan disciplines: i) nieuwe grafeen gebaseerde
THz-componenten, geavanceerde sensor configuraties, krachtige extractie algoritmes ter bepaling van materiaalparameters; ii) nieuwe inzichten in de engineering van textiel versterkte composietmaterialen; iii) in het domein van de micro-fluïdische systemen: porositeit engineering en farmaceutische scheidingstechnieken; iv) in de fundamentele materiaalkunde gerelateerd aan fase transities en kristallisatieprocessen van (bio)materialen, de verschillende
toestanden en gedrag van water in deze materialen, maar zal ook bijdragen tot v) nieuwe inzichten in DNA-proteinen interacties evenals in de fundamentele
interactiemechanismen van (sub)THz golven met cellulaire organismen. Het zal de positie van VUB als excellentiecentrum in THz-wetenschappen in verschillende domeinen verstevigen.
AcroniemOZR3251
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/1830/04/23