Gecombineerde numerieke en experimentele studie voor het ontwikkelen, testen en analyseren van dikke lijmverbindingen in grote windturbinebladen

Projectdetails

!!Description

De klimaatopwarming staat momenteel in het centrum van het maatschappelijk en politiek debat, in het bijzonder met betrekking tot de reductie van CO2 emissies. In deze context speelt windenergie een belangrijke rol als bron van hernieuwbare energie, met een sterke voorspelde toename in de komende jaren, ook in Belgie en Zwitserland. De performantie van de windturbinebladen is essentieel om het benodigd vermogen te genereren en de betrouwbaarheid van de windturbine te garanderen. Aangezien windturbinebladen worden
samengehouden door de lijmverbindingen, vormen deze een cruciaal onderdeel van de bladopbouw en worden zij structureel zwaar belast. In tegenstelling tot klassieke lijmverbindingen in de luchtvaartsector, zijn lijmverbindingen in windturbinebladen erg dik (5-20 mm), omdat zij de grote toleranties op de geometrie van de twee bladhelften die worden samengelijmd, moeten opvangen en compenseren. Bovendien moeten deze lijmen ductiel zijn en multi-axiale vermoeiingsbelastingen weerstaan voor een typische ontwerplevensduur van 20 jaar.
Dit project stelt een nieuwe gecombineerde aanpak voor van numerieke simulatie, experimentele karakterisering en materiaalontwerp voor dikke lijmverbindingen in grootschalige bouwkundige constructies, met windturbinebladen als case study.
AcroniemFWOAL970
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • Adhesive joints
  • Wind turbine blades
  • Improved ductility and durability

Flemish discipline codes

  • Construction materials technology
  • Continuum mechanics
  • Polymer composites
  • Structural engineering
  • Wind engineering