Participatief onderzoek op gemeenschapsniveau om de verschillen in gezondheidsbevorderende levensstijl binnen de gemeentelijke omgeving aan te pakken

Projectdetails

!!Description

Achtergrond: Ongezond gedrag zoals onvoldoende lichaamsbeweging en ongezond eten hebben de neiging zich te groeperen in dezelfde individuen en sociaaleconomische kwetsbare groepen, met gezondheidseffecten die waarschijnlijk groter zijn dan voorspeld wordt op basis van de combinatie van individuele risicofactoren. Bepaalde omgevingen zijn meer 'zwaarlijvig' dan andere. Interventies op basis van één enkele factor zijn in deze groepen minder effectief dan meer holistische benaderingen om de oorzaken te veranderen die leiden tot de combinatie van negatief gedrag. De link naar het ontwikkelen van succesvolle strategieën voor het verminderen van gezondheidsverschillen in verband met deze ongezonde leefstijlfactoren is beperkt. Daarom is er behoefte aan een beter begrip van de lokale context voor deze sociaaleconomische kwetsbare groepen en aan een beter begrip van de manier waarop onderzoeksresultaten het meest effectief kunnen worden vertaald in beleid en praktijk.

Methoden: De studie heeft een belangrijke participatieve onderzoekscomponent in de gemeenschap om onderzoek te integreren met community based participatory research component om kennisontwikkeling en gezondheidsbevorderingspraktijken in gemeenschappen te overbruggen. Het voorziet in een actieve betrokkenheid van de lokale overheid, belanghebbenden, vrijwilligers en burgers gedurende de hele studieperiode. Er zal een evaluatie van dit community based participatory research component worden uitgevoerd. De setting zal drie Vlaamse gemeenten zijn met een hogere score op indicatoren met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting. De studie hanteert een mixed-methods aanpak, gespiegeld in elke gemeente. De studie omvat de rekrutering van 1500 volwassenen (25-65 jaar) in elke gemeente voor een onderzoek dat de aan obesitas gerelateerde levensstijl en hun individuele barrières en kansen in kaart brengt, alsook een perceptie van de lokale fysieke, voedsel- en sociale omgeving. Aanvullende, kwalitatieve contextinformatie zal worden verzameld in focusgroepen met sociaal-economisch kwetsbare personen door gebruik te maken van meer visualisatiemethoden zoals PhotoVoice, Walk-Along, web-based Individual Map Creation en Group Model Building. De studie zal ook de fysieke en de voedselretailomgeving van de gemeenten meten met behulp van GIS-data (geografisch informatiesysteem).

Discussie: De CIVISANO-studie is ontworpen door een multidisciplinair team en integreert verschillende methodologieën om het beleid en de praktijk op het gebied van gezond wonen in gemeenten doelgericht te beïnvloeden. De sterke kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw in de lokale omgeving betekent dat de studie naar verwachting zal bijdragen aan ons begrip van hoe we de impact van het onderzoek op dit gebied kunnen maximaliseren en hoe we effectief bewijs kunnen leveren voor het koppelen van een gezondheidsbevorderende levensstijl onder sociaaleconomische kwetsbare groepen aan de fysieke, voedsel- en sociale omgeving. Het heeft een bijzondere kracht in de combinatie van objectieve en zelfgerapporteerde maatregelen met behulp van gevalideerde instrumenten en de integratie van state-of-the-art instrumenten zoals het creëren van individuele kaarten op het web en group model building om een robuuste beoordeling van de "actieruimte" te bieden.
Korte titelCivisano
AcroniemFOD92
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/2028/02/22

Flemish discipline codes

  • Health, education and welfare economics