Concurrerende ondernemingen en de vorming van regels inzake zeeverzekeringen (Frankrijk en België, 1815-1860)

Projectdetails

!!Description

Het project beoogt de beoordeling van concurrerende maritieme verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot het vervaardigen en formuleren van gestandaardiseerde contractvoorwaarden. Het richt zich op België en Frankrijk in de negentiende eeuw tot ongeveer 1860. De nieuwigheid van het project ligt in de actor-georiënteerde aanpak en in de empirische focus op concurrentie als basis voor juridische convergentie. Voor de negentiende eeuw is de juridische geschiedenis van de handel in de genoemde staten vaag en nog steeds grotendeels gericht op regeringsacties en juridische professionals. Bedrijven worden meestal niet beschouwd als hun bijdragen in het juridische domein. Zeeverzekeringsmaatschappijen, die met elkaar concurreren en standaardcontracten voor hun klanten opstellen, hebben echter gezamenlijk formulieren opgesteld met standaardvoorwaarden die door alle bedrijven in één stad of haven werden toegepast. Dit gebeurde zonder de tussenkomst van regeringen en regelgevende instanties, en zonder de autoriteit van beroepsorganisaties die normen oplegden. Het voorgestelde onderzoek zal testen hoe en waarom acties van concurrerende bedrijven voldoende zouden kunnen zijn om convergentie in standaardtermen tot stand te brengen.
AcroniemFWOAL797
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/19

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Human rights law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.