Competitieve adsorptie van koolwaterstoffen en polaire componenten.

Projectdetails

!!Description

Voor het opmeten van vloeistoffaze evenwichten en multicomponent interacties in reactiecondities zijn conventionele methodes vrijwel onbruikbaar. Chromatografie is zowat de enige techniek die nog bruikbaar is in deze extreme condities en in aanwezigheid van een hoge druk aan waterstof. Daarom zal in het kader van dit FWO project een aangepaste LC-MS opstelling worden opgebouwd. Toch blijft de interpretatie van GC/LC/MS proeven met isotopen of in perturbatie moeilijk en indirect. Daarom zou aansluitend hierbij een "desorptie-evenwichtsapparaat" worden gebouwd. Hierbij wordt het adsorbent eerst in evenwicht gebracht met een complex mengsel en dan alles gedesorbeerd door temperatuurverhoging en/of gasflow en het gedesorbeerde mengsel geanalyseerd. Het enige commerciële apparaat kost 25 MF, omdat het ook andrer functies heeft die we hier niet nodig hebben. In het bijzonder voor coadsorptie van water en KWS is deze werkwijze geschikt.
AcroniemOZR342
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/02

Flemish discipline codes

  • Chemical sciences