Conceptueel modelleren van virtuelel werelden

Projectdetails

!!Description

Virtuele werelden zijn dynamische computer gebaseerde driedimensionale visuele omgevingen waarin de gebruikers kunnen participeren. De gebruiker kan objecten in de virtuele wereld manipuleren (vb. ronddraaien, opnemen, ...) waardoor het gevoel gecreëerd wordt dat deze objecten ruimtelijk en fysiek aanwezig zijn. Het doel van een virtuele wereld is dan ook om de realiteit zo goed mogelijk te benaderen.

Virtuele werelden zijn nog relatief nieuw en het meeste onderzoek in dit domein situeert zich in hardware, in visualisatie technieken en algoritmes, in programmeertalen voor interactieve 3D toepassingen en in applicaties voor het bouwen van 3D omgevingen. In de meeste gevallen gebeurd het ontwerpen van een virtuele omgeving ad hoc. De uitwerking van een ontwerp leunt daarbij nauw aan bij het implementatie niveau. Het is een werk voor specialisten.

Dit onderzoek bestaat erin een conceptueel niveau te introduceren voor het ontwerpen van virtuele werelden. Het hoofddoel van het onderzoek is het introduceren van een conceptueel modelleertaal voor virtuele realiteit (VR). Conceptueel modelleren is de activiteit van het bouwen van een model van een bepaald applicatie domein in termen van concepten die familiair zijn voor de actoren van het domein en niet in termen van de technische implementatie. De introductie van een conceptueel niveau voor het modelleren van virtuele werelden moet de ontwikkeling van VR-toepassingen bevorderen en zal helpen om de complexiteit van het ontwikkelen van virtuele werelden de baas te kunnen.AcroniemFWOTM272
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0230/09/06

Flemish discipline codes

  • Biological sciences