Hybride-fictie conceptualiseren, het opkomende genre in migratienarratieven

Projectdetails

!!Description

Migratie is een van de meest emotionele thema’s in hedendaagse samenlevingen. Massamedia echoën migratie vaak als brandpunt van angsten en zorgen. Nieuwe, alternatieve manieren om te rapporteren over migratie kunnen echter een ander verhaal vertellen met de nadruk op politieke, economische en sociale dimensies van migratie én de menselijkheid van migranten. Onderzoek naar media en migratie heeft tot nu toe gefocust op cinema, documentaire, nieuws of datavisualisering als aparte genres. Hierdoor zijn diverse originele en hybride producties en media-initiatieven aan de aandacht ontsnapt. Deze producties over migratie mixen fictie, journalistiek, documentaire en datavisualisering. Met een combinatie van voornamelijk multimodale inhoudsanalyse en kritische discoursanalyse zal ik dit opkomend fenomeneen empirisch en conceptueel vatten. Steunend op de grounded theory-aanpak zal ik de structurele, vormelijke en stilistische eigenschappen van dit genre onderzoeken en het genre zelf conceptualiseren. Het genre van hybride fictie dat dit onderzoek op de kaart zet heeft een groot potentieel om verder te worden toegepast op thema’s met een menselijke en politiek-geografische dimensie zoals klimaatverandering en groeiende globale ongelijkheid.
AcroniemFWOTM1027
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/22

Keywords

  • Fictie
  • Data visualisatie
  • documentaire
  • hybridisatie
  • Media-migratie

Flemish discipline codes

  • Media and communication theory
  • Cultural media
  • Media discourse reception