Conferentie BIMS V - The Beautiful Impact of Mathematics in Society (inschrijvingen conferentie)

Projectdetails

Project result

Het thema van deze vijfde editie van het congres BIMS – Beautiful Impact of Mathematics in Society – is Wiskunde en Data Science voor Onderwijs, Industrie en Maatschappij. Voor een publiek van leerlingen, leerkrachten, wiskundigen en wetenschappers, zullen de sprekers dieper ingaan op de rol van fundamentele en toegepaste wiskunde én data science in diverse takken van de industrie en het wetenschappelijk onderzoek. Het congres biedt dus een ontmoetingsplaats tussen industrie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs rond het thema wiskunde en data science.

Funding Aknowledgement(s)

The central theme of the fifth edition of the conference BIMS - Beautiful Impact of Mathematics in Society – Mathematics and Data Science for Education, Industry and Society. The speakers will explain the role of fundamental and applied mathematics and data science in industry and scientific research, aimed at an audience of pupils, teachers, mathematicians, and scientists. The conference offers a meeting place for industry, scientific research and education with mathematics and data science as a central theme.
AcroniemCONI738
StatusActief
Effectieve start/einddatum13/05/2231/12/22