Projectdetails

!!Description

Het CREA2-project bouwt voort op de resultaten van zijn voorganger, CREA (2017-19). Het beoogt de invoering van kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven instrumenten om natuurlijke en rechtspersonen te helpen bij het oplossen van hun geschillen door de toepassing van innovatieve speltheoretische (GT) algoritmen. Het zal gebruikers helpen de informatie te vinden die zij van belang achten en hen stap voor stap door de geschillenbeslechtingsprocedures te volgen. Tegelijkertijd zal deze nieuwe benadering van civiele geschillenbeslechting de bestaande verschillen tussen de nationale rechtsstelsels van de verschillende EU-lidstaten aanpakken door een European Common Ground of Available Rights (ECGAR) op te zetten, d.w.z. door alle dwingende regels van elke lidstaat terzijde te schuiven en te werken op basis van de resterende "beschikbare rechten". Het hoofddoel is de toegang van gebruikers tot mechanismen voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) te vergemakkelijken en bijgevolg rechtsweigering of structurele moeilijkheden bij de toegang tot de rechter te voorkomen. Daarom zal CREA2 3 nieuwigheden bieden: - Het koppelen van de ECGAR aan het ontwikkelde GT algoritmische model van geschillenbeslechting om precieze standaarden te bieden voor het integreren van recht & AI (WP2);- Het toepassen van AI-gedreven tools gebaseerd op machine learning voor het implementeren van een innovatieve slimme conversational user interface, die de beoefenaar, de juridische en de gewone gebruikers begeleidt bij het instellen en oplossen van het geschillenbeslechtingsproces; (WP3);- Implementatie van Smart-contract Blockchain Technologie gebaseerd op DApp Design methodologie voor de gecertificeerde overeenkomst tussen de partijen (WP4);Bovendien wordt een videoconferencing functie toegevoegd, waardoor de bemiddelaar met beide partijen kan spreken via de software (WP3). CREA2 zal het bestaande CREA-platform verbeteren. De software zal worden gedistribueerd als een open-source project. Het project zal - als belangrijkste doelgroepen - een breed scala aan belanghebbenden in de EU omvatten, waaronder meer dan 150 advocaten, 30 notarissen, 50 bemiddelaars, 5 consumentenverenigingen, 100 academici, 300 studenten, 5 legal tech bedrijven, 5 beleidsmakers.
Korte titelCREA2
AcroniemEU644
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/06/2131/05/24

Keywords

  • Online geschillenbeslechting
  • speltheorie-algoritmen
  • instrumenten voor machinaal leren
  • blockchain-technologie voor smartcontracten

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other law and legal studies not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.