Consensus networking on alternative methods within Europe (CONAM).

Projectdetails

!!Description

CONAM (Consensus networking on alternative methods within Europe) werd voorgesteld door ECOPA (European Consensus Platform on 3Rs Alternatives. Deze VZW promoot het 3R's concept: Reduction, Refinement, Replacement - Verfijning, vermindering en Vervanging)bij dierexperimenten . Nieuw voor deze vereniging is dat zowel dierenwelzijnsorganisaties, de dierproefuitvoerende industrie, de academische wereld, de overheid op gelijkwaardige basis vertegenwoordigd zijn).

CONAM stelt zich tot doel de verwezenlijking van de uitbouw van een degelijk netwerk voor 3R-alternatives verspreid over alle Europese landen, de samenwerking bevorderen,aandacht vestigen op nieuwe initiatieven met betrekking tot alternatieve methoden en technologieën en de verspreiding ervan.
AcroniemEU195
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/0431/03/07

Flemish discipline codes

  • Biological sciences
  • Pharmaceutical sciences