Het contextualiseren van persoonlijkheids assessment: Naar een betere predictieve validiteit voor werkprestatie

Projectdetails

!!Description

Personeelsselectie heeft als doel om het toekomstige (werk)gedrag van kandidaten te voorspellen. Daarom zijn persoonlijkheidstesten vaak deel van selectie- en ontwikkelingsprocedures. Onderzoek naar de link tussen persoonlijkheid en werkprestaties leverde echter twee zaken op: (1) hoewel persoonlijkheid een consistente voorspeller van werkprestaties blijkt te zijn, is de voorspellende waarde van persoonlijkheid op prestaties in het beste geval gematigd en (2) persoonlijkheidsassessments behoren tot de minst favoriete selectiemethoden. Wij denken dat dit voortkomt uit het falen van persoonlijkheidstests om rekening te houden met de werkcontext. Gebaseerd op Trait Activation Theory, die stelt dat persoonlijkheidskenmerken worden uitgedrukt als reactie op kenmerken van de situatie, is dit project gericht op het contextualiseren van persoonlijkheidsassessment aan de hand van behavioral signatures (d.w.z. variabiliteit in acties, gedachten en gevoelens binnen één persoon in verschillende situaties). Deze behavioral signatures maken het mogelijk te identificeren welke cues welk gedrag triggeren voor welk individu. We zullen ons baseren op taxonomische modellen van persoonlijkheid en van situaties, dewelke ons via het identificeren van persoonsituatie interacties zullen toelaten om persoonlijkheid in een werksetting contextgerelateerd te meten. We verwachten dat dit zowel de voorspellende waarde als de populariteit van persoonlijkheidsassessment op prestaties zal verhogen
AcroniemFWOSB99
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • Persoonlijkheidsbeoordeling
  • Interacties tussen persoon en situatie
  • Werkprestaties

Flemish discipline codes

  • Personality psychology
  • Work and organisational psychology
  • Psychological assessment
  • Research methods and experimental design
  • Psychological methods not elsewhere classified