Convenant Topsportstudentenproject 2020-2021: Tesse Kapenga

Projectdetails

!!Description

Deze bijzondere overeenkomst maakt deel uit van het integraal Vlaams Topsportbeleid van Sport Vlaanderen en van de sportfederatie, en regelt meer bepaald de werking van het Topsportstudentenproject Sport Vlaanderen. De samenwerking tussen de partners heeft tot doel de combinatie van de studies hoger onderwijs of een opleiding met topsport zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor de door Sport Vlaanderen erkende topsporters/studenten.
AcroniemANI271
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/21

Keywords

  • topsport
  • convenant
  • topsportstudentenproject

Flemish discipline codes

  • Sports and leisure management