Sociaal-economische segregatie tegengaan en vrije schoolkeuze bevorderen: een exploratieve studie door simulaties o.b.v. schoolvoorkeuren

Projectdetails

!!Description

Doordat de aanmelding van leerlingen gebeurt via een centraal aanmeldingssysteem (cf. d’Andrimont, Roland, Vandenbroucke, Hemmerechts, Kavadias & Vaesen, 2018) beschikt het LOP Brussel over een interessante administratieve dataset die toelaat om simulaties uit te voeren naar de effecten van tal van verschillende toewijzingsalgoritmes. 1 We stellen vier groepen van simulaties voor die samen toelaten een ruime exploratie te voeren naar de effecten van verschillende toewijzingsscenario’s op sociaal-etnische segregatie enerzijds en het respect voor de vrije schoolkeuze anderzijds. In een eerste groep simulaties variëren we enerzijds het voorrangspercentage Nederlands en anderzijds de mogelijke contingentering (geen, enkele, dubbele). Voor elk van deze combinaties berekenen we enerzijds de gebruikelijke segregatiematen en anderzijds een reeks parameters die een licht werpen op de mate waarin de vrije schoolkeuze gerealiseerd wordt voor zoveel mogelijkouders/leerlingen (% 1e schoolkeuze niet gekregen, % geen van eerste 2 voorkeuren gekregen, ...). Een tweede groep simulaties gaat over het “vrij in te vullen blok” van 20%, waarvan mogelijk sprake ineen nieuw inschrijvingsdecreet. Hierin kunnen een beperkt aantal scenario’s die decretaal nietuitgesloten zijn, gesimuleerd worden. Het concretiseren van deze alternatieven verloopt insamenspraak met de opdrachtgever. In een derde groep simulaties worden relatief kleine variaties op het bestaandetoewijzingsmechanisme gesimuleerd, bijvoorbeeld niet langer rekening houden met de afstand totwerk, ... Een laatste groep simulaties omvat meer ingrijpende veranderingen aan het allocatiemechanisme doorhet meenemen van alternatieve criteria (bv. loslaten van de hiërarchie voorkeur-afstand, een bonusmalussysteem waarbij leerling-school combinaties die de schoolsegregatie doen afnemen een grotergewicht krijgen,...).
AcroniemVLOV119
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/2028/02/21

Keywords

  • onderwijs

Flemish discipline codes

  • Education systems not elsewhere classified