Creatie van een BruBotics Revalidatieresearch Centrum

Projectdetails

!!Description

Aan de VUB is sterke expertise gegroeid in het ontwikkelen van humanoïde robots, zowel intelligente exoskeletons en prothesen als sociale robots. Dit domein is bij uitstek interdisciplinair. Binnen het consortium BruBotics is er een manifeste behoefte om de zelf ontwikkelde en commercieel beschikbare robotsystemen uit te testen op klinische en professionele doelgroepen. Deze aanvraag is dan ook aangedreven door het plan om een ‘BruBotics Revalidatieresearch Centrum’ te installeren op de Brussels Health Campus om de onderzoeksinteractie tussen ingenieurs, clinici, (neuro-)fysiologen, biomechanici en verpleegkundigen te bevorderen en zo de ontwikkeling van assistieve en revalidatierobots te optimaliseren. De aangevraagde onderzoeksinfrastructuur behelst een EksoGT aangestuurde staprobot voor robot-geassisteerde
AcroniemOZR3562
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2030/04/24

Flemish discipline codes

  • Other (bio)medical engineering not elsewhere classified

Keywords

  • rehabilitation