Creëren van een dynamisch intercellulair lever communicatieplatform om antifibrotische combo-therapie voor chronisch leverziekten tot stand te brengen.

Projectdetails

!!Description

Leverziekte veroorzaakt 2 miljoen doden wereldwijd, waarvan 1
miljoen te wijte aan complicaties door cirrhose, een ver gevorderd
stadium van lever fibrose. Eén van de belangrijkste spelers in dit
proces zijn de hepatische stellaat cellen (HSCs). Tijdens enige vorm
van lever schade zullen HSCs geactiveerd worden en produceren ze
een overmaat aan extracellulaire matrix, wat resulteert in een
verharding van de lever. Momenteel zijn er geen antifibrotische
behandelingen en behandelingen zijn voornamelijk gericht op één
enkel doelwit. Potentiële antifibrotische doelwitten die HSC activatie
afremmen of de gezonde staat van HSCs bevorderen zijn nog steeds
beperkt. Dit project stelt voor om een dynamisch intercellulair
communicatieplatform te creëren, door gebruik te maken van RNA
sequenties data op cel niveau, om nieuwe doelwitten te ontdekken
die gebruikt kunnen worden voor nieuwe therapiën tegen
leverziektes. Dit project richt zich voornamelijk op signalen die een
effect kunnen hebben op gezonde of geactiveerde HSCs. Deze
nieuwe doelwitten zullen onderzocht worden in een combotherapeutische opzetting door gebruik te maken van innovatieve in
vitro modellen en in NAFLD, cholestasis en toxisch-gemedieerde
muis modellen. Dit project resulteert in de identificatie van nieuwe
doelwitten die chronische leverziektes kunnen verbeteren, en het
creëren van een dynamisch, openbaar beschikbaar webapplicatie dat
onderzoekers kunnen gebruiken om intercellulaire communicatie te
bestuderen.
Acroniemfwotm989
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/23

Flemish discipline codes

  • Stem cell biology
  • Cellular interactions and extracellular matrix
  • Hepatology
  • Bioinformatics data integration and network biology
  • Analysis of next-generation sequence data

Keywords

  • Intercellulair communicatieplatform
  • Ligand-receptor-interactie
  • Antifibrotische combo-therapie