Crematies, urnes en mobiliteit - populatie dynamiek in de oudheid in België

 • Snoeck, Christophe (Administrative Promotor)
 • Tys, Dries (Administrative Promotor)
 • De Mulder, Guy (PI (Promotor, Principal Investigator))
 • Vercauteren, Martine (PI (Promotor, Principal Investigator))
 • Boudin, Mathieu (PI (Promotor, Principal Investigator))
 • Snoeck, Christophe (Medewerker)
 • Annaert, Henrica (Mandataris)

Projectdetails

!!Description

Dit project bestudeert gecremeerd bot uit sites in België van het late Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Het doel is onze kennis over leven en ritualiteit in België te bestuderen, tussen 3000 VC en 700 NC. Het onderzoeksobject zijn de crematiegraven uit deze periode, die in het verelen slechts weinig wetenschappelijke aandacht kregen. Sinds de laatste 10 jaar bleek hoezeer radiocarbon dateringen toelieten om in diepte onderzoek uit te voeren over de chronologie, ontwikkeling en het verdwijnen van crematie als funerair ritueel in onze contreien. Dank zij recente onderzoek van Dr. C. Snoeck, waarbij bleek dat ook strontium isotopen uit gecremeerd bot geanalyseerd kunnen worden, kunnen we nu ook meer informatie over de bevolingsdynamiek uit de onderzoeksperiode onderzoeken. Er is heel wat meer archeologisch gecremeerd bot beschikbaar dan men soms denkt, maar het zit verspreid over musea, depots en universiteiten. Dit project start daarom met het opstellen van een database dat al deze collecties in kaart brengt, vervolgens de meest interessante en relevante zal dateren via radiocarbon om dan door middel van isotoop analyses informatie uit het bot te halen over mobiliteit, lifestyle en ook de funerarire cultuur en ritualiteit van de prehistory tot en met de vroeg-Christelijke tijd.
Korte titelCRUMBEL
AcroniemFWOEOS8
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Keywords

 • biochemie
 • geschiedenis
 • archeologie
 • funerarire cultuur
 • ritualiteit
 • religie
 • mobiliteit

Flemish discipline codes in use since 2023

 • Regional archaeology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.