SRP: criminaliteit & maatschappij: nieuwe uitdagingen

Projectdetails

!!Description

Het onderzoek heeft zich de afgelopen 25 jaar geconcentreerd op een kritische analyse van de sociale verschijnselen van criminaliteit en deviantie en van de formele en informele reacties op deze verschijnselen. Het ontwikkelde zich via drie belangrijke onderzoeksdomeinen: penologie, jeugdcriminologie en politie en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een sterke interdisciplinaire traditie van theoretisch en empirisch onderzoek naar misdaadfenomenen (bijv. Aanhoudende jeugdcriminaliteit, zedendelicten, misdaadbestrijding), maatschappelijke reacties (bijv. Risico's of exclusieve samenleving, initiatieven voor wijkwacht, publieke houding tegenover criminaliteit en straf) en strafrechtelijke beleidsmaatregelen en -praktijken (bijv. publieke en private politie, jeugdrechtstelsels, veroordeling en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en niet-vrijheidsberovende sancties voor overtreders voor volwassenen).
AcroniemSRP44
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1731/10/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Causes and prevention of crime

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.