Cybathlon 2020

Projectdetails

!!Description

Deze aanvraag omvat twee zaken; enerzijds·. de deelname aan de Cybathlon zelf en anderzijds de activiteiten die we wensen op te zetten rond deze deelname in Brussel. Het BruBotics Cybathlon team wil jongeren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk actief betrekken bij haar deelname aan de Cybathlon. Kennisoverdracht naar hen toe is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Diverse activiteiten zijn voorzien, en deze lijst zal mogelijk nog verder uitgebreid worden naarmate de Cybathon nadert. Er werd de voorkeur gegeven aan actieve deelname aan evenementen waarmee we een zo groot mogelijk doelpubliek kunnen bereiken, eerder dan zelf kleinschalige evenementen op te zetten. Met deze strategie nopen we maximale impact te genereren.
Acroniembrgeoz390
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum4/04/2031/12/20

Flemish discipline codes

  • Other engineering and technology not elsewhere classified

Keywords

  • cybathlon