CycloNet : Europees Cyclostratigrafie Netwerk

Projectdetails

!!Description

Het weer en klimaat op aarde zijn cyclisch op verschillende tijdschalen. Mensen zijn het meest vertrouwd met het dagelijkse variaties in oppervlaktetemperaturen of de seizoenscyclus. Over geologische tijdschalen heen, de astronomische configuratie ten opzichte van de zon veroorzaakt ook ritmische klimaatveranderingen, met bekende periodiciteiten. Inderdaad, zwaartekrachtinteracties van het zonnestelsel beïnvloeden de oriëntatie en positie van de aarde die de verdeling van binnenkomende zonnestraling, zoals het tempo van de Quartaire ijstijden illustreert. drie parameters, vaak aangeduid als Milankovitch-parameters, controleren de astronomische configuratie van de aarde: de precessie en scheefstand van de aardas (perioden: respectievelijk 20 en 41 duizend jaar), en de excentriciteit van de aardas baan (meerdere perioden van ~ 100, 405 en ~ 2400 duizend jaar). Dit wetenschappelijke netwerk brengt geologen, astronomen en signaalverwerkers samen om te identificeren, te extraheren en astronomisch gedreven klimaatveranderingen, vastgelegd in sedimentaire geologische archieven, interpreteren door middel van: tijdreeksanalyse. Het bestuderen van oude klimaatsignalen biedt gedetailleerde inzichten in de klimaatdynamiek in het verleden, inclusief hun chronologie en tempo. Door de verdeling van zonne-energie (in tijd en ruimte) te sturen, Milankovitch-parameters beïnvloeden verschillende klimaatprocessen (temperatuur, neerslag, oceaan, & atmosfeercirculatie enz.) die uiteindelijk sedimentatiepatronen wijzigen. Daarom is de identificatie van deze astronomische cycli gegraveerd in oude sedimentaire sequenties (cyclostratigrafie) reconstrueert de hartslag van vroegere klimaattoestanden (paleoklimatologie) en als een metronoom, hun frequenties nauwkeurig reconstrueren van geologische tijdschalen (astrochronologie). De studie van astronomische klimaatforcering en de toepassing van cyclostratigrafie kende een spectaculaire groei in de afgelopen decennia. In 2018, de eerste Cyclostratigraphy Intercomparison Project (CIP) workshop vormde de eerste poging om verschillende methodologische benaderingen te vergelijken en de globale gemeenschap rond standaard, uniforme en betrouwbare procedures. De resultaten, samengevat in een review paper gepubliceerd in Earth-Science Reviews (Sinnesael et al., 2019) concludeerde: [1] Er is behoefte aan verdere organisatie van de cyclostratigrafische gemeenschap (bijvoorbeeld om verschillende methodologieën te stroomlijnen); [2] Cyclostratigrafie is een trainbare vaardigheid, maar momenteel hebben veel universiteiten geen specifieke middelen voor training en onderwijs. Vandaag een reguliere nieuwsbrief, een speciaal gratis open-access tijdschrift, een wetenschappelijke podcast met de titel CycloPod en een educatieve website www.cyclostratigraphy.org verbinden de cyclostratigrafie-gemeenschap. CycloNet bouwt deze inspanning uit tot een echt en duurzaam wetenschappelijk onderzoeksnetwerk gecoördineerd in Vlaanderen, met partners uit heel Europa en open voor de wereldgemeenschap. CycloNet structureert en officialiseert de Europese groeiende cyclostratigrafische gemeenschap, in nauwe samenwerking met Amerikaanse partners in de CycloAstro project (https://sites.google.com/view/cycloastro/). Tegelijkertijd creëert CycloNet een platform voor het stroomlijnen en integreren van nieuwe multidisciplinaire benaderingen. De belangrijkste wetenschappelijke doelen voor CycloNet in de komende vijf jaar zijn: 1) Zet ​​een diverse en duurzame gemeenschapsstructuur op, steunend op uitwisseling, interactie en training. Het biedt een gratis state-of-the-art digitaal educatief platform, voor lezingen om inspiratie op te doen en voor studenten om zelfstudie te doen. Het organiseert jaarlijkse veldtrainingen voor beginnende cyclostratigrafen en mid-career geologen die hun "vaardigheden" willen uitbreiden. De laatste groep is bedoeld om getuige te zijn van een snelle uitbreiding van cyclostratigrafietraining in BSc- en MSc-programma's wereldwijd. 2) Onderzoek stimuleren door nieuwe methodologische benaderingen die geavanceerde signaalverwerkingstechnieken toepassen, gedreven door samenwerking tussen cyclostratigrafen, astronomen, signaalverwerkingsingenieurs en klimaatmodelleurs. Meer voorkennis (bijv. astronomische oplossingen) opnemen in cyclostratigrafische analyses, terwijl tegelijkertijd astronomische modellen worden getest aan de hand van geologische gegevens. 3) Organiseer een tweede Cyclostratigrafisch Intercomparison Project, in Brussel in 2023 of 2024. Opzetten regelmatige bijeenkomsten (online, hybride & fysiek) om resultaten en nieuwe ontwikkelingen te presenteren, evenals gedetailleerde veldstudies/bemonsteringsmissies om nieuwe ontwikkelingen en methodologieën op de ontsluiting te testen.
AcroniemFWOWO40
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/26

Keywords

  • Cyclostratigrafie
  • Astrochronologie
  • Trainbaarheid

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Palaeoclimatology
  • Stratigraphy
  • Signal processing not elsewhere classified
  • Astronomy and space sciences not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.