Dagelijks leven en crisis in literaire dagboeken. A multiperspectivische lezing van dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog

Projectdetails

!!Description

Dit project onderzoekt welke context- en vormgerelateerde kenmerken en welke literaire en antropologische functies van het dagboek worden beïnvloed door de historische en lokale crisisomstandigheden van oorlog en bezetting. Zo wordt onderzocht of de specifieke historische situatie van de Tweede Wereldoorlog leidt tot veranderingen in het genre van het tijdschrift en zijn functies. Het voorgestelde onderzoek is verdeeld in twee delen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het eerste deel (het doctoraatsproject) begint met het opsommen van de kenmerken van dagboeken. Dan komt een gedetailleerde lezing van de manieren waarop dagboeken van heilig verklaarde schrijvers de werkelijkheid van het dagelijks leven in stedelijke omgevingen tijdens de Tweede Wereldoorlog verbeelden. Ten slotte zullen de veranderingen in de dagelijkse schrijfpraktijken van de auteurs die in een crisissituatie verkeren, worden onderzocht en verbonden met de genrestukken van het tijdschrift in termen van inhoud, vorm en functie. In het tweede (interdisciplinaire) deel van het onderzoek staat het genre van literaire dagboeken in contrast met niet-literaire dagboeken en vergeleken met Duitse literaire dagboeken om de specifieke literaire en translokale kenmerken en functies van het dagboek te achterhalen.
AcroniemFWOAL755
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Keywords

  • linguistique et littérature
  • taal- en letterkunde

Flemish discipline codes in use since 2023

  • History and historiography of linguistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.