IWT Opvangbeurs voor 9 maand, Cleo Goyvaerts: Immunomodulation by lentiviral targeting of transgenes to dendritic cells.

Projectdetails

!!Description

Antitumor immuuntherapie waarbij lentivirale vectoren (LVs) in situ toegediend worden, bleek reeds succesvol in verscheidene muismodellen. Deze vaccinatie strategie heeft tot doel dat de LVs tumor geassocieerde antigenen afleveren aan de professionele antigen presenterende cellen van het lichaam, de zogenaamde dendritische cellen (DCs), opdat deze vervolgens een efficiënte antitumor immuunrespons induceren. De vertaling van preklinische studies naar klinische toepassingen verloopt echter moeizaam. Dit is voornamelijk het gevolg van het potentieel van LVs om een brede waaier aan zowel delende als niet delende cellen te transduceren. Vanuit therapeutisch standpunt is dit mogelijk nadelig omdat zogenaamde "off-target" transductie een negatieve invloed kan hebben op de gewenste immunologische uitkomst. Daarenboven brengt deze wijdverspreide infectie een verhoogd risico op insertionele mutagenese met zich mee. Om de bioveiligheid (en mogelijk de efficiëntie) te verhogen is het daarom noodzakelijk om LVs te ontwikkelen die enkel de doelwitcel transduceren. Daarom stellen we in het eerste deel van dit project de Nanobody (Nb) display technologie voor. Deze strategie laat de pseudotypering toe van LVs met een fusogeen maar bindingsdefectief envelop proteïne (VSV.GS) in combinatie met een DC - specifiek Nb. Aangezien er verschillende DC subtypes bestaan en het algemeen aanvaard is dat het subtype en zijn activatie bepalend zijn voor het type immuunrespons, zullen we ook gebruik maken van verschillende DC subtype specifieke Nbs. In een tweede deel willen we de transgen expressie in de DCs de-targeten door gebruik te maken van RNA interferentie (RNAi). Zowel de transductionele targeting als RNAi gebaseerde de-targeting kunnen mogelijks antwoord bieden op volgende vragen: (1) is de activatie van DCs alleen voldoende om een efficiënte immuunrespons op te wekken,(2) welk DC subtype is hiervoor dan het meest geschikt, (3) is kruispresentatie belangrijk voor de inductie van tumor antigen-specifieke immuun responsen?

In conclusie willen we in dit project het potentieel van LVs als algemeen bruikbare kant-en-klare anti-kanker immunotherapeutica vervolledigen.

AcroniemOZR2201
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1130/09/11

Flemish discipline codes

  • Cancer therapy