De ontrafeling van het ferrisiderofoor reductieproces in Pseudomonas aeruginosa PAO1.

Projectdetails

!!Description

Pseudomonas aeruginosa is een opportunistische, humane pathogeen die ernstige en vaak fatale infecties veroorzaakt, voornamelijk bij patiënten met zware brandwonden, kanker of virale infecties zoals HIV. Deze bacterie is ook verantwoordelijk voor chronische longontsteking bij patiënten die lijden aan cystische fibrose.
Ijzer (Fe) is een essentieel micro-nutrient voor P. aeruginosa. Ijzer komt in aërobe omstandigheden echter voor onder de vorm van zeer onoplosbare oxidehydraten. Om Fe op te nemen produceert P. Aeruginosa een peptide-achtige siderofoor, nl. pyoverdine, die een complex vormt met het moeilijk oplosbare Fe3+. Het ferri-pyoverdine wordt via een receptor terug opgenomen in de cel. De ferri-pyoverdine receptoren op het bacteriële celoppervlak zijn voorzien van een ijzervrij pyoverdine (apopyoverdine). Deze aposiderofoor verlaat de receptor nadat een ferri-sedirofoor, welk een grotere affiniteit voor de receptor heeft, bindt. Men tast nog in het duister over wat er volgt op deze stap, de translocatie van ijzer - al dan niet gebonden aan pyoverdine-naar het cytoplasma. Er wordt verondersteld dat ferri-pyoverdine wordt gebonden door een periplasmatisch bindingsproteïne dat de ferri-siderofoor naar een ABC-transporter (ATP-Bindings Cassette) in het cytoplasmatisch membraan brengt. Deze ABC-transporter zou vervolgens instaan voor het verdere transport naar het cytoplasma. Bij dit proces wordt ATP verbruikt. Het is echter nog niet aangetoond of pyoverdine mee wordt vervoerd naar het cytoplasma en er vervolgens gedegradeerd wordt of het opnieuw wordt gesecreteerd naar de extracellulaire omgeving. Het is ook mogelijk dat de ABC-transporter enkel ijzer-ion vervoert naar het cytoplasma, waarbij pyoverdine in het periplasma achterblijft en opnieuw wordt gesecreteerd. Na opname moet het Fe3+ gereduceerd worden. ook deze stap is nog onbekend domein: hoe gebeurt dit en welke enzymen zijn hierbij betrokken? Het doel van dit project is om een antwoord te vinden op deze vragen.
AcroniemOZR1410
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/07

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences