Deboutteprijs 2012 voor project Pleegouders Versterken in Opvoeden

Projectdetails

!!Description

Het project "Pleegouders Versterken in Opvoeden" van professor Johan Vanderfaeillie (VUB promotor), en doctorandi Femke Vanschoonlandt (wetenschappelijk medewerker VUB) en Frank van Holen (coördinator, wetenschappelijk medewerker VUB en Opvang vzw) wint de eerste "Deboutteprijs"."Pleegouders versterken in Opvoeden" een initiatief van de VUB en de pleegzorgvoorziening Opvang vzw, gefinancierd door minister J. Vandeurzen, helpt pleegouders om met het externaliserend probleemgedrag van hun pleegkinderen om te gaan. Pleegouders worden hiervoor gedurende vier maanden extra ondersteund (met 10 individuele, mobiele sessies en 3 groepssessies). De ondersteuning wordt gegeven door hiervoor speciaal opgeleidde ervaren pleegzorgbegeleiders additioneel aan de reguliere pleegzorgbegeleiding. Er werden twee methodieken, gebaseerd op verschillende theoretische modellen, ontwikkeld. Één methodiek, gebaseerd op het sociaal-interactioneel model, richt zich op pleegouders van pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar. De andere methodiek, gebaseerd op Geweldloos Verzet, wordt ingezet bij pleegouders van pleegkinderen tussen 6 en 18 jaar. Beide methodieken zijn beschreven in een behandelprotocol met bijhorende brochures en werkbladen voor pleegouders. In elke methodiek werden drie pleegzorgbegeleiders getraind. De effectiviteit van beide ondersteuningsprogramma's wordt momenteel onderzocht via een Randomized Controlled Trial door beide doctorandi.
AcroniemGIFT143
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum3/12/1231/12/13

Keywords

  • clinical psychology

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Psychology and cognitive sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.