Ontrafeling van het dendritische cel compartiment in eierstokkanker voor gebruik als potentieel tumorvaccin.

Projectdetails

!!Description

Amper 20% van de patiënten met gevorderde eierstokkanker (EK) overleven langer dan 5 jaar, wat de nood aan nieuwe therapieën accentueert. Doelgerichte therapieën hebben de progressievrije overleving wel verbeterd, maar finaal hervalt de patiënt toch. Ook immunotherapie leidt niet tot een duidelijke verbetering ook al werd aangetoond dat intratumorale T-cellen prognostisch zijn. De rol van dendritische cellen (DCs) als belangrijke speler in de ontwikkeling van een adaptieve immuunrespons werd daarentegen nog niet onderzocht in EK. Inderdaad, ons labo heeft ontdekt dat vaccinatie met tumor cDCs een therapeutisch relevante immuunrespons kan induceren die resulteert in een tragere tumorgroei. Daarom zullen we in dit PhD project de cDC heterogeniteit in EK en het potentieel van tumor cDCs als vaccin voor EK evalueren. We zullen de verschillende cDC populaties identificeren en karakteriseren op het transcriptoom, proteoom en functioneel niveau in zowel een muis EK model als in patiënten stalen. Gezien de rol van chemotherapie in de behandeling van EK en van de negatieve invloed van immunosuppressieve cellen op EK, zullen we ook de impact hiervan op de cDC functie onderzoeken. Als laatste zullen we in het muis EK model de effectiviteit van de verschillende cDC populaties als EK vaccin evalueren. Met dit project willen wij dus niet alleen de kennis over de rol van cDCs in EK uitbreiden, maar ook de basis leggen voor het gebruik van cDCs als nieuwe en effectieve behandeling voor EK.
AcroniemFWOTM1009
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • Dendritische celheterogeniteit bij eierstokkanker
  • Dendritische celvaccins als nieuwe therapeutische optie bij eierstokkanker
  • Resistentiemechanismen bij eierstokkanker

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Adaptive immunology
  • Cancer therapy
  • Single-cell data analysis

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.