Het ontcijferen van het dendritische celcompartiment bij eierstokkanker om hun potentieel als tumorvaccins te beoordelen.

Projectdetails

!!Description

Met een totale 5-jaarsoverleving van slechts 20% voor patiënten in een gevorderd stadium van eierstokkanker (OC), is OC een grote onvervulde klinische behoefte. Gerichte therapieën waren in staat om de progressievrije overleving te verbeteren, hoewel patiënten nog steeds terugvallen. Bovendien heeft immunotherapie tot dusverre niet geleid tot duidelijk voordeel voor de patiënt. Belangrijk is dat de rol van dendritische cellen (DC's) als een hoofdrolspeler bij het opzetten van een adaptieve immuunrespons nog niet is onderzocht in OC. Bovendien heeft ons laboratorium ontdekt dat vaccinatie met tumor-CDC's een therapeutisch relevante immuunrespons kan opwekken die resulteert in verminderde tumorgroei. Daarom zullen we in dit doctoraatsproject de heterogeniteit van cDC in OC evalueren en het potentieel om tumor CDC's te gebruiken als vaccin voor de behandeling van OC. Meer specifiek zullen we verschillende cDC-populaties identificeren en karakteriseren op transcriptomisch, proteomisch en functioneel niveau in zowel een murien OC-model als patiëntmonsters met behulp van de modernste technologieën. Als weerspiegeling van de huidige behandeling van OC-patiënten, zullen we ook de impact van chemotherapeutische standaardzorg op de tumor-CDC-functie onderzoeken en de rol van immunosuppressieve cellen daarop beoordelen. Als laatste zullen we in het muriene OC-model de effectiviteit van de verschillende cDC-populaties als OC-vaccin bepalen. De resultaten van dit project zullen nieuwe inzichten opleveren in de rol van CDC's in OC en zullen een nieuwe therapeutische benadering voor OC voorstellen die de huidige belemmeringen voor effectieve therapeutische reacties overwint.
AcroniemANI258
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Flemish discipline codes

  • Other medical and health sciences not elsewhere classified

Keywords

  • eierstokkanker