Ontrafeling van het dendritische cel compartiment in eierstokkanker voor gebruik als potentieel tumorvaccin.

Projectdetails

!!Description

Amper 20% van de patiënten met gevorderde eierstokkanker
(ovarian cancer, OC) overleeft langer dan 5 jaar, wat de nood aan
nieuwe therapieën beklemtoont. Terwijl doelgerichte therapieën zoals
PARP-inhibitoren de progressievrije overleving verhoogd hebben,
leidt immunotherapie niet tot een duidelijke verbetering voor de
patiënt. De rol van tumor-dendritische cellen (DCs) als belangrijke
speler in de ontwikkeling van een adaptieve immuunrespons werd
daarentegen nog niet onderzocht in OC. Ons labo ontdekte dat
vaccinatie met tumor cDCs een therapeutisch relevante
immuunrespons kan induceren. Daarom zullen we in dit project de
cDC heterogeniteit in OC en het potentieel van cDCs als vaccin voor
OC onderzoeken. We zullen de verschillende cDC populaties
identificeren en karakteriseren op het transcriptoom, proteoom en
functioneel niveau in zowel een muis OC-model als in patiënten
stalen. BRCA1/2 mutaties komen voor in 20% van de OC-patiënten
en zijn bepalend voor hun overleving, daarom zullen we de rol
hiervan op de functie van de cDCs ook verder onderzoeken. Ook de
impact van chemotherapie, PARP-inhibitoren en
immunosuppressieve cellen op de cDCs zal worden onderzocht. Als
laatste zullen we in het muis OC-model de effectiviteit van de
verschillende cDC populaties als OC-vaccin evalueren. Met dit
project zullen we dus niet enkel de kennis over de rol van cDCs in
OC uitbreiden, maar ook de fundamenten leggen voor het gebruik
van cDCs als nieuwe en effectieve behandeling voor OC.
AcroniemFWOAL1009
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • Dendritische celheterogeniteit bij eierstokkanker
  • Dendritische celvaccins als nieuwe therapeutische optie bij eierstokkanker
  • Resistentiemechanismen bij eierstokkanker

Flemish discipline codes

  • Adaptive immunology
  • Cancer therapy
  • Single-cell data analysis