Een geïntegreerde studie naar het delegeren van beslissingen aan autonome agenten in situaties met belangenverstrengeling.

Projectdetails

!!Description

In dit tijdperk van alomtegenwoordige digitale interconnectiviteit, kunnen we ons voorstellen dat mensen hun sociale, economische of datagerelateerde transacties in toenemende mate zullen delegeren aan een autonome agent, omwille van het gemak of de complexiteit. Hoewel de wetenschappelijke kennis om dergelijke systemen te maken beschikbaar lijkt te zijn, lijkt deze transformatie niet alledaags te worden, behalve misschien het gebruik van elementaire digitale assistenten.
We willen onderzoeken of dit te wijten is aan het gebrek aan kennis over het vertrouwen van de mens en de acceptatie van kunstmatige autonome afgevaardigden die beslissingen in hun plaats nemen of zelfs hoe deze afgevaardigden moeten worden ontworpen. We bestuderen deze vragen met behulp van computationele agents-modellen die gevalideerd zijn in een reeks gedragsexperimenten die zijn gedefinieerd rond het spel voor publieke goederen. We onderzoeken wanneer en hoe de autonome agent kan evolueren van waarnemer, over beslissingsondersteuning naar een afgevaardigde met volledige autonomie bij het nemen van beslissingen. Met behulp van VR- en AR-technologieën zullen we onderzoeken of de representatie waarin de agent wordt ervaren van invloed is op het vertrouwen. Al het technologisch georiënteerde onderzoek wordt getoetst aan de theorieën voor acceptatie van sociotechnologie door een ingewikkelde samenwerking met deskundigen in de sociale wetenschappen. De resultaten van dit fundamentele onderzoek zullen ons toelaten om belangrijke vragen te onderzoeken met betrekking tot de intelligentie en interface van de beoogde agenten, en leggen de basis voor nieuwe soorten online markten die autonome agenten in echte toepassingen brengen.
AcroniemFWOAL933
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Keywords

  • CONFLICTEN
  • BESLISSINGEN

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.