DESCARTES - infectieziekten economie en artificiële intelligentie met garanties

  • Nowe, Ann (Administrative Promotor)
  • Hens, Niel (Co-Promoter)
  • Beutels, Philippe (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

We richten ons op uitdagingen met betrekking tot infectieziekten, zoals het indijken van de COVID-
19 pandemie, de eliminatie van mazelen en optimale influenzavaccinatie, mede gemotiveerd door fundamentele vragen rond de priorisering van gezondheidszorg. De beoogde ontwikkelingen op het vlak van epidemiologische modellen, gezondheidseconomie en AI-leeralgoritmen, in combinatie met formeel geverifieerde eigenschappen, zullen de effectiviteit en betrouwbaarheid verbeteren van de complexe besluitvorming die zulke vragen vereisen. De complexiteit situeert zich op verschillende vlakken: het computationele, de modelstructuren en de interacties tussen agenten, in combinatie met meerdere te optimaliseren objectieven. Ons consortium brengt een unieke combinatie van expertise samen, die als team niet enkel elk van deze onderzoeksdomeinen versterkt, maar ook een nieuwe, internationaal unieke, multidisciplinaire onderzoekslijn uitzet.
AcroniemiBOF/21/027
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Machine learning and decision making
  • Epidemiology
  • Health, education and welfare economics
  • Computational logic and formal languages

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.