Ontwikkeling van microfluïdische chiptechnologie voor spatiale driedimensionale vloeistofchromatografie

Projectdetails

!!Description

Spatiale driedimensionale vloeistofchromatografie (3D-LC) omvat een nieuw chromatografisch concept dat toelaat om ongeziene hoge-resolutie scheidingen te realiseren. Scheidingen zullen worden uitgevoerd door analieten te laten migreren naar verschillende posities in een driedimensionaal scheidingstoestel. De maximale scheidingsperformantie is het product van de gerealiseerde piekcapacieiten per dimensie. Fracties van analieten worden parallel geanalyseerd, wat de totale analysetijd reduceert.

Dit project richt zich op het designen en ontwikkelen van microfluïdische chiptechnologie voor spatiale 3D-LC. Hoge-resolutie 3D printertechnologie zal worden toegepast voor het ontwikkelen van microfluïdische toestellen met geconnecteerde kanaalstructuren, gebaseerd op een Pareto-optimalisatie studie. Nieuwe flow-control principes zullen worden nagegaan, door gebruik te maken van druk- en electro-gedreven eluties en principes om solventen te mengen/ontmengen. Monolitische nanostructuren zullen in-situ worden gesynthethiseerd in de microkanalen, wat orthagonale scheidingen mogelijk maakt. Het detecteren van analieten zal worden gerealiseerd door het spatiale toestel te koppelen met detectiemethoden via een “printing techniek”, i.e., door het immobilizeren van effluent van de finale (3e dimensie) scheiding, met een vast tijdsinterval, op een geschikt substraat. Bovendien zal er een nieuwe multi-nozzle ESI interface ontwikkeld worden die toelaat om stalen op te slaan. Een proof-of-concept studie zal worden uitgevoerd om een complex eiwitstaal, met meer dan 1,000,000 componenten, te scheiden door gebruik te maken van het ontwikkelde concept.
AcroniemFWOAL865
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes

  • Microfluidics/flow chemistry