Ontwikkelen en evalueren van innovatieve interventies om voorafgaande zorgplanning (VZP) te verbeteren: een overkoepelend multi-stakeholder model

Projectdetails

!!Description

Voorafgaande zorgplanning (VZP) is een communicatieproces
tussen patiënten, mantelzorgers en professionals over voorkeuren
voor de toekomstige zorg aan het levenseinde. Het doel van VZP is
ervoor te zorgen dat patiënten zorg ontvangen die consistent is met
hun voorkeuren, ook op momenten dat ze niet langer in staat zijn om
eigen beslissingen over de zorg te nemen. Ondanks het belang van
VZP, blijft de frequentie van VZP-gesprekken in de praktijk laag.
Eerder onderzoek was vooral gericht op het verbeteren van VZP
door professionele zorgverleners binnen een klinische context. Er is
echter een groeiend besef dat om de uitdagingen m.b.t. VZP aan te
pakken, aanvullende strategieën nodig zijn op informeel niveau (VZP
tussen patiënten en mantelzorgers in de thuissituatie zonder
tussenkomst van een professional) en op gemeenschapsniveau (om
een ondersteunende omgeving voor VZP te creëren). Het doel van
dit project is om een omvattend multi-stakeholder model te
ontwikkelen om de praktijk van VZP te verbeteren door innovatieve
interventies te ontwikkelen en evalueren die gericht zijn op het
informele niveau, professionele niveau en gemeenschapsniveau en
de resultaten van deze studies te integreren in een omvattend
conceptueel model via een meta-analyse. Dit zal het eerste project
zijn dat ambitieuze sociale innovaties voor VZP oplevert i.p.v. enkel
de professionele context te innoveren. Bovendien zal het
wetenschappelijke evidentie toevoegen aan het public health
onderzoek naar VZP.
AcroniemFWOTM1043
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Keywords

  • vroegtijdige zorgplanning
  • einde van het leven
  • palliatieve zorg
  • chronische levensbeperkende ziekte
  • volksgezondheidsonderzoek
  • kwalitatief onderzoek
  • pilot-proefstudie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Palliative care and end-of-life care not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.